Amaç ve Hedeflerimiz
22 Haziran 2022

Kurumsal Amaçlarımız

Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek.
Kalite ve verimlilik standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak , hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak.
Hizmet kalitesini en üst düzeyde kaliteli kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak kurumumuzun amacı olarak hizmet vermekteyiz.

Kurumsal Hedeflerimiz
Yenilikçi ve kendini geliştiren anlayışı benimseyerek, Merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetini, hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlayacak şekilde hizmet verilmesini sağlamak, 
Merkezimizdeki hasta bekleme alanlarında hastalarımızın rahat ve konforunu sağlamak için, bekleme alanlarını ve oturma gruplarının durumlarını hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlemek ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak,

Merkezimizdeki tüm kalite çalışmalarına yönelik yenilikçi ve kendini geliştiren anlayış çerçevesinde ilgili ekipleri oluşturmak, ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vererek tüm birimlerde yenilikçi düzenlemeler yapmak, yapılan düzenlemeleri sürekli güncel tutmak,
ADSM çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak,
Merkezimizin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.
Merkezimiz hizmet binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yaptırmak.
Merkez teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
Merkezimizin görsel alanlarını modernize etmek.
Ihtiyaçlar doğrultusunda ADSM’de çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.
ADSM çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.
ADSM çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
Nitelikli hasta muayene ve tedavi hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve maddi kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak daha çok sayıda hastaya muayene ve tedavi hizmeti vermek.
Modern çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerin imkanları kullanılarak kolay ulaşılabilir, disiplinli, nitelikli, ekonomik, sürekli gelişen güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
Hasta güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması.
Çalışanların güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması.