İletişim ve Tanıtım Birimi
20 Haziran 2022

İletişim ve Tanıtım Biriminin Görevleri

 • Merkezimiz medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetleri bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
 • İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda merkezimiz yöneticilerine danışmanlık yapmak,
 • Medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan sağlık tesisi ile ilişkili haber, yorum ve eleştirileri izlemek, iletişim sürecini takip etmek ve koordine etmek,
 • Merkezimiz, ihtiyaç halinde ise bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü'nün etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek,
 • Merkezimizsosyal medya hesaplarını Bakanlığımız kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yönetmek,
 • Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayınlanması maksadıyla bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli medya kuruluşlarına göndermek ve bu çalışmaları Bakanlık haber havuzuna dâhil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmalarını yapmak,
 • Medya tarafından resmi yazı ile talep edilen uzman görüşü, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim taleplerinin yetkililerin izni dâhilinde karşılanmasını sağlamak,
 • Sağlık tesisi içerisinde yetkililerin izni ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımını koordine etmek ve süreci yönetmek,
 • Sağlık tesisinin internet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi ile manşet haberlerinin girişini sağlamak ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışmak,
 • Sağlık tesisinin kurumsal tanıtımının en iyi şekilde yapılmasına ilişkin, ulusal ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yürütmek,
 • Sağlık tesisinin Bakanlığımız sağlık turizmi politikalarına uygun olarak ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak ve kitle iletişim araçlarıyla yürütülmesini koordine etmek,
 • Sağlık tesisinin tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Sağlık tesisinin iletişim ve tanıtımı ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,
 • Görevlerini İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak ve işbirliği içerisinde yürütmektir.
 

NASIL GİDİLİR ?

İletişim ve tanıtım birimi merkezimiz ikinci katta hizmet vermektedir.

BİRİM ÇALIŞANLARI

Ad Soyad:                Murat UZUN

Ünvan:                      İşçi

Bölüm:                      İletişim ve Tanıtım Birim Sorumlusu

İletişim:                     1219