Amaçlarımız Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019

Amaçlarımız


- Hasta güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması,

- Çalışanların güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması,
- Hasta şikâyetlerinin azaltılması,
- Çalışan şikâyetlerinin azaltılması,
- Hizmetteki uygunsuzlukların azaltılması,
- Hizmet kalitesinin arttırılması ve sürekli geliştirme,
- Çalışanların işe katkısının arttırılması,
- Teknolojik gelişmenin sağlanması,
- İsrafın önlenmesi, v.b

Paylaş